Jdi na obsah Jdi na menu

GDPR - PRACOVNÍ WORKSHOP

"PRAKTICKÉ RADY A ZKUŠENOSTI"

 

Pracovní workshop volně navazující na základní seminář Ochrana osobních údajů podle GDPR, ve kterém měli účastníci možnost obecně se seznámit s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a s jeho požadavky platnými od 25. 5.2018. 
 

Datum konání: úterý 3. dubna 2018
Místo konání: konferenční sál Hotelu ELEGANCE ****, Husitská 2, Šumperk (Maják)
Přednáší: JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M., právník & specialista GDPR
Zahájení: v 9.00 hodin, prezentace od 8.30 hodin, ukončení do 15,30 hodin
   
PROGRAM:  1. Osobní údaje v personální praxi, výběrová řízení, marketing, zákazníci
 

 2. Požadavky na zpracovatelskou smlouvu a její obsah

   3. Plán implementace GDPR
   4. Otázky spojené s inventurou dat (mapováním osobních údajů)
   5. Účely zpracování a zákonné požadavky
   6. Problematika souhlasů se zpracováním osobních údajů
   7. Otazníky nad systémem uplatňování práv subjektů údajů
 

 8. Profilování a automatické rozhodování 

   9. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
  10. Tvorba vnitřních předpisů a metodik správce
  11. Správní pokutování, očekávané kontroly, společný postup
  12. E-privacy, problematika GDPR v prostředí elektronických komunikací
   
Cena:

2.290,- Kč za osobu (včetně občerstvení), max. počet účastníků je 15 osob.

Uzávěrka: hlásit se můžete po telefonické domluvě
Bankovní účet: 670100-2210400167 / 6210 (mBank), VS dle přihlášky (např. IČ), SS 201803
   

 
Toto školení je zaměřeno na období implementace nařízení GDPR ve firmách, při kterém vyvstává řada konkrétních otázek, jak interně chápat a technicky provést všechny požadavky GDPR včetně úpravy procesů a tvorby příslušné dokumentace.

Cílem semináře je probrat praktické zkušenosti s implementací GDPR a navrhnout doporučení, nastínit aktuální problémy a podělit se o zkušenosti s jejich řešením.
 

Účinnost Nařízení GDPR vstoupí v platnost 25.5.2018 bez jakéhokoliv dočasného nebo přechodného období.