• Daňové přiznání fyzických osob za 2019
 • Datum konání: pátek, 10.1.2020, 9 - 13 hod., prezence od 8.30 hod
     
  Místo konání: Sál Galerie Jiřího Jílka, Dům kultury Šumperk (vchod ze Sadů 1. máje, sál v přízemí)
     
  Přednášející: Ing. Michal Maršálek, Odbor kontrolní, Finanční úřad pro Olomoucký kraj
     
  Program:

  Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou daně z příjmů fyzických osob včetně aktuálních změn pro zdaňovací období 2019 a změn v roce 2020.

  · Novinky DPFO v roce 2019, změny pro rok 2020

  · Povinnost podat daňové přiznání

  · Osvobozené příjmy a jejich hlášení, způsob prokazování majetku

  · Bezúplatné příjmy, osvobozené příjmy, vlastní bytová potřeba

  · Spolupráce fyzických osob, „sdružení fyzických osob“, rodinný závod

  · Fyzická osoba a automobil

  · Výhody a nevýhody podnikání OSVČ a společnosti s.r.o.

  · Příjmy z nájmů – spoluvlastnictví, uplatnění výdajů

  · Daňové řízení ve vztahu k úmrtí poplatníka

  · Praktické příklady problematických oblastí

  · Diskuze a odpovědi na dotazy

     
  Uzávěrka: 3.1.2020

   

   

  Dostupnost: Volná místa
  • Cena:
  • 1 390 Kč
  • EET - zákon o evidenci tržeb v aktuálním znění v praxi
 • Datum konání: pátek, 17.1.2020, 9 - 13 hod., prezence od 8.30 hod
     
  Místo konání: Sál Galerie Jiřího Jílka, Dům kultury Šumperk (vchod ze Sadů 1. máje, sál v přízemí)
     
  Přednášející: Ing. Michal Maršálek, Odbor kontrolní, Finanční úřad pro Olomoucký kraj
     
  Program:

  Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou evidence tržeb včetně aktuálních změn v souvislosti s přijatou novelou a připravit je na praktickou aplikaci tohoto opatření. Seminář je určen ekonomickým pracovníkům, účetním, pokladním, OSVČ a všem dalším osobám, kterých se evidence tržeb může dotknout.

  · Přehled platné legislativy k problematice EET, seznámení s aktuálními změnami

  · Vymezení předmětu eTržeb, tj. jaké příjmy podléhají EET

  · Evidence tržeb bez internetu a pokladny – „zvláštní režim“

  · Povinnosti související s evidencí tržeb

      o Postup před zahájením evidence tržeb,

      o Kontrola evidovaných tržeb pro účely daně z příjmů a DPH,

      o Správné nastavení provozoven a pokladních zařízení

      o Certifikáty a jejich následná výměna

  · Portál Evidence tržeb – praktický náhled

  · Porucha pokladny, výpadek internetu – postup k nápravě

  · Řešení specifických situací, praktické příklady

  · Kontrolní činnost pracovníků správce daně

  · Diskuze a odpovědi na dotazy

     
  Uzávěrka:  10.1.2020

   

   

  Dostupnost: Volná místa
  • Cena:
  • 1 390 Kč
  • Roční zúčtování mezd
 • Datum konání: pátek, 31.1.2020, 9 - 13 hod., prezence od 8.30 hod.
     
  Místo konání: Sál Galerie Jiřího Jílka, Dům kultury Šumperk (vchod ze Sadů 1. máje, sál v přízemí)
     
  Přednášející: Ing. Michal Maršálek, Odbor kontrolní, Finanční úřad pro Olomoucký kraj
     
  Program:

  Cílem semináře je seznámit účastníky školení s problematickými oblastmi při zdanění příjmů ze závislé činnosti, připravit je na roční zúčtování za rok 2019 a upozornit na změny pro rok 2020.

  1. Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2019

   o Žádost o provedení ročního zúčtování

   o Náležitosti žádosti o provedení ročního zúčtování, forma, lhůta pro podání žádosti

   o Kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání

   o Provedení ročního zúčtování u poplatníka daňového nerezidenta v ČR

   o Povinnosti plátce daně při ročním zúčtování

  2. Výpočet ročního zúčtování

   o Podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně, jakými doklady prokazuje poplatník nárok u plátce daně

   o Podmínky pro výpočet slev a daňového zvýhodnění

  3. Zaměstnanecké benefity

   o Příklady benefitů zaměstnanců v praxi

   o Podmínky pro osvobození od daně u zaměstnance

   o Povinnosti zaměstnavatele spojené se zaměstnaneckými benefity

  4. Praktické řešení příkladů

   o Opravy v návaznosti na učiněné prohlášení

   o Opravy chyb zjištěných v průběhu zdaňovacího období

   o Opravy chyb zjištěných po ukončení zdaňovacího období

  5. Informace o nových tiskopisech

  6. Informace o aktuálních změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti účinných od 1. 1. 2019 a změnách plánovaných v roce 2020

  7. Diskuze a odpovědi na dotazy

     
  Uzávěrka:  24.1.2020

   

   

  Dostupnost: Volná místa
  • Cena:
  • 1 390 Kč
 • Školící agentura ARIS Šumperk

  Již od roku 1992 připravujeme školení a semináře o DPH, daňovém přiznání, účetnictví atd.

  Hlídáme za Vás novinky a přinášíme Vám je s předstihem na přehledných seminářích. 

  Naši lektoři jsou odborníci z oboru a rádi Vám zodpoví všechny Vaše dotazy.